As a consumer trust-owned company, we consciously support sponsorships and events that benefit as many individuals, whānau and businesses across our Far North community as possible.

Hei kamupene nā tētahi tarahiti hokohoko, e āta tautoko ana mātou ā pūtea i ngā kaupapa e whai hua ai te tokomaha tangata, ngā whānau me ngā pakihi e taea ana puta noa i Te Hiku o Te Ika.

Watersafe1
Image left: Instructor teaching the ‘help’ position to tamariki at Kaeo school. If they fall overboard, the arm up is so they can be seen, legs are crossed and towards their chest to help keep them warm. Image right: Instructor teaching tamariki how to keep the weight equal on a boat so it doesn't flip.

Northland has more coastline than anywhere else in New Zealand.

No place is more than 40km from the sea and being on the water is an intrinsic part of our lifestyle. So, it is critical that Northland’s young people know about water safety and learn swim-to-survive skills.

One of our most enduring and valuable sponsorships is the Northland WaterSafe programme. This partnership between Sport Northland and Top Energy has taught swimming, water safety and survival skills to primary and intermediate school children for over 25 years.

He nui kē atu te taku taimoana i Te Tai Tokerau i rohe kē atu i Aotearoa.

Kāhore tētahi wāhi i tawhiti atu i te 40 kiromita i te moana, ā, ko te noho moana tētahi tino tikanga a tātou. Heoi, he mea nui kia
mātau ai ngā taitamariki o Te Tai Tokerau ki ngā pūkenga e ora ai, e haumaru ai rātou ki te wai.

Ko tētahi o ā mātou haumitanga mau roa, whai patanga nōki ko te Northland Watersafe. Nā te mahi tahi nei a Sport Northland ki a Top
Energy, kua koni atu i te 25 tau e whakaakongia ana ngā pūkenga kaukau, ngā tikanga haumaru mō te wai me te oranga tonutanga ki
ngā kura tuatahi me ngā kura takawaenga.

The goal: to achieve zero preventable drownings and reduce the number of hospitalisations due to near drownings in Northland.

Ko te whāinga: kia kaua tētahi e toromi take noa, ā, kia heke te rahinga e tomo hohipere ana i ngā toromitanga tata i Te Tai Tokerau.

Thanks to the longtime support of Top Energy, the award-winning programme is free for Year 1 to Year 8 school children in the Far North.

Nā te tautoko mau roa a Top Energy, tēnei hōtaka whai tohu whakanui, he utu kore mā ngā tamariki kura Tau 1 ki te Tau 8 i Te Hiku o te Ika.

“Since 1997, the WaterSafe programme has been equipping Far North tamariki with the necessary survival skills to keep them safe on the water, with the aim of zero preventable drownings. We couldn’t have done it without the unwavering support of Top Energy, and we are extremely grateful that they continue to help fund this critical service that benefits our young people so much”. Renee Anderson, WaterSafe Coordinator, Sport Northland.

“Nō te tau 1997, nā tēnei hōtaka, nā WaterSafe i whai pūkenga ai ngā tamariki i Te Hiku o te Ika ki ngā pūkenga whakaora, pūkenga haumarutanga wai, me te whāinga tonu kia kaua tētahi e toromi take noa. E kore e oti i a mātou tēnei kaupapa, me kore a Top Energy e tautoko pau te kaha. E whakawhētai ana mātou e tautoko tonu ana i tēnei ratonga waiwai e tino whai hua ai ā tātou taitamariki.” Renee Anderson, WaterSafe Coordinator, Sport Northland.